L'escola‎ > ‎

Història

CEIP Es Vedrà: 25 anys d'històriaEl Col·legi Públic Es Vedrà és l'escola més antiga del poble de Sant Agustí, en el municipi de Sant Josep de sa Talaia.

El CP Es Vedrà va començar a funcionar al curs 88-89 amb quatre unitats d’EGB, procedent de les antigues escoles públiques de Sant Agustí, les quals van ser utilitzades com a aules d'Infantil fins al maig de 2011. Durant el curs 92-93 es construeix un edifici annex, i s’amplia en quatre unitats el Centre, oferint d’aquesta manera estudis fins a 8è d’EGB.

Amb l’entrada en vigor de la LOGSE i tota les normatives que la desenvolupaven, el Centre fou adaptant-se als nous plans d’estudis: al curs 1997-1998 l’oferta educativa anava des del 1r nivell del 2n cicle d’Educació Infantil fins al 2n nivell del 1r cicle d’educació Secundària.

Des del curs 2002-2003, el CP Es Vedrà imparteix els següents ensenyaments reglats:
  • 2n cicle d’Educació Infantil: 3, 4 i 5 anys 
  • Educació Primària: 1r, 2n i 3r cicle. 
Al maig de 2011, es van finalitzar les obres de desdoblament del centre, compartint espai ambdues etapes (infantil i primària). A partir d'aquest moment, es va convertir en un centre de doble línea.

Al setembre de 2016, es crea el CEIP Ses Planes, per donar resposta a la demanda escolar de la nostra zona geogràfica.

En acabar l’etapa d’EP, el nostre alumnat té adscripció única a l’IES Sant Agustí.