Novetats


ENLLAÇ NOVA PÀGINA WEB

7 de set. 2022, 14:14 publicada per Nuria Cardona Ribas   [ actualitzat el 8 de set. 2022, 5:34 ]

Estam fent feina en la nova pàgina web de l'escola:

Fes clic AQUÍ: 

Estam treballant!!

3 de set. 2022, 22:31 publicada per Nuria Cardona Ribas   [ actualitzat el 3 de set. 2022, 22:33 ]

Disculpau les molèsties però estam treballant a la web!! 

Llibres de text curs 2022-2023

29 de juny 2022, 4:02 publicada per Eva Quirós Menéndez


FORMALITZACIÓ MATRÍCULA ALUMNES QUE COMENCEN AL CENTRE

14 de juny 2022, 3:03 publicada per Eva Quirós Menéndez

El 22 de juny de 2022 es publica l'adjudicació de vacants del procés d'escolarització. Podeu consultar-la AQUÍ.

Si heu obtingut plaça en el nostre centre, cal FORMALITZAR LA MATRÍCULA; en cas de no fer aquest tràmit, es perdrà la plaça.


DATA I HORARI

El dia 24 de juny, a les 9:30 hores convocam a  una REUNIÓ GENERAL a les famílies del nou alumnat. Si porteu la documentació omplerta i signada, ja quedarà formalitzada la matrícula. En acabar, farem una visita per les instal·lacions de l’escola.

 

L'auxiliar administratiu cridarà per telèfon a aquelles famílies que no hagin pogut assistir a la reunió, per donar-los una cita. NO s’atendrà a cap família sense cita prèvia.


DOCUMENTACIÓ QUE HEU D’APORTAR

 •          Imprès de matrícula degudament emplenats i signats pels dos progenitors (arxiu)
 •          Imprès de la matrícula optativa (Religió / Atenció educativa), també signat pels dos progenitors (arxiu)
 •          Autorització g suite, omplert i signat (arxiu)
 •          4 fotos tamany carnet
 •          Rebut de pagament del material infantil 50€ (informació)

Comissió de selecció de directora

4 de maig 2022, 2:05 publicada per Eva Quirós Menéndez

La comissió de selecció, reunida avui, ha proposat a na Nuria Cardona Ribas com a directora del nostre centre. La Conselleria d'Educació farà el seu nomenament a partir de l'1 de juliol de 2022.
Podeu consultar l'acta de la comissió.

Escolarització 2022-2023

3 de maig 2022, 1:56 publicada per Eva Quirós Menéndez   [ actualitzat el 3 de maig 2022, 2:46 ]

El període per sol·licitar una vacant escolar per al proper curs 2022-2023 és del 9 al 20 de maig. Adjuntam informació amb les vacants que oferim per al procés.

El tràmit es realitzarà online. Tota la informació a la WEB D'ESCOLARITZACIÓ - WEB DE ESCOLARIZACIÓN.

A la secretaria del centre només s'atenderà a les famílies amb CITA PRÈVIA. Podeu demanar la vostra cita al telèfon 971341629 (preferentment) o al correu xtorres@ceipesvedra.com


Concert de Nadal 2021

22 de des. 2021, 0:20 publicada per Eva Quirós Menéndez

Concert de Nadal 2021


Eleccions al Consell escolar: resultat de les votacions

30 de nov. 2021, 8:56 publicada per Eva Quirós Menéndez

Finalitzada la votació, es procedeix a l’escrutini de vots amb el següent resultat:

 • vots vàlids: 71
 • vots en blanc: 0
 • vots nuls: 0

Els vots vàlids per a cadascuna de les candidatures presentades són els següents:

 • Sonia Ramon Díaz: 51
 • Marilina Ribas Cardona: 47
 • Fina Tur Castelló: 19

En conseqüència, han estat elegides com a representants de pares i mares al Consell Escolar:

 • Sonia Ramon Díaz
 • Marilina Ribas Cardona

ENHORABONA A LES CANDIDATS ELECTES i gràcies a la junta directiva de l'AMPA per la difusió del procés electoral!

Renovació parcial del Consell Escolar. Procés electoral.

27 de set. 2021, 3:18 publicada per Eva Quirós Menéndez

Durant el mes de novembre es celebraran als centres educatius de les Illes Balears les eleccions democràtiques dels representats dels CONSELLS ESCOLARS.

De conformitat amb les instruccions de la Direcció General de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació, en el nostre Centre, que va realitzar durant el curs 2018-2019 l’última renovació, LA MEITAT DELS MEMBRES HAN ACABAT EL SEU MANDAT.

Això suposa que els pares i mares d’alumnes haureu d’elegir dos representants entre tots els candidats que formaran part del Consell Escolar del Centre.

En aquesta entrada la direcció del Centre ha intentat resumir la informació bàsica sobre aquest procés electoral, amb la intenció de potenciar la participació de les famílies, tant en la PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES, com en les ELECCIONS. També podeu VOTAR PER CORREU.

 

ELS ÒRGANS DE GOVERN DELS CENTRES EDUCATIUS

Els centres públics disposen de tres òrgans col·legiats de govern:

 • -          el consell escolar, el màxim òrgan de govern i participació dels sectors educatius en el mateix;
 • -          el claustre de professors ;
 • -          i l'equip directiu, integrat pel director, el cap d'estudis i el secretari.

El Consell Escolar és un dels òrgans col·legiats de govern dels centres educatius sostinguts amb fons públic. En les seves sessions es prenen les “decisions importants” de l’escola. La participació de la comunitat educativa en el govern del centre s’efectua mitjançant el consell escolar.

 

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar dels col·legis d’infantil i primària de 9 unitats (grups d’alumnes) o més estarà compost per:

 • -          Equip directiu: director (que serà el seu president), cap d’estudis i secretari (amb veu però sense vot).
 • -          Regidor o representant de l’Ajuntament.
 • -          5 mestres.
 • -          5 pares o mares (1 de l’AMPA i 4 elegits entre tots els pares i mares d’alumnes)
 • -          1 personal administració o serveis
 •  

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

-          Resolució del director general de Planificació i Centres Educatius per a la renovació dels consells escolars de centres docents sostinguts amb fons públics.

-          Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 21 d’octubre de 2002, per la qual es regula l’elecció dels consells escolars dels col·legis d’educació infantil i primària.

 

CALENDARI D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

DIA

HORA

ACCIÓ

7 octubre

08:45

Constitució de la JUNTA ELECTORAL.

22 octubre

12:00

Exposició pública dels CENSOS PROVISIONALS, als taulons d’anuncis dels edificis escolars.

Inici de RECLAMACIONS al cens electoral.

19 octubre

12:00

Final termini de reclamacions als censos provisionals.

14:00

Publicació CENSOS ELECTORALS DEFINITIUS.

29 octubre

12:00

Final termini PRESENTACIÓ CANDIDATURES.

10 novembre

13:00

Publicació CANDIDATURES PROVISIONALS, als taulons d’anuncis dels edificis escolars..

Publicació COMPOSICIÓ MESES ELECTORALS.

12 novembre

12:00

Fi de termini de reclamació de candidatures provisionals

14:00

Publicació CANDIDATURES DEFINITIVES.

Inici CAMPANYA ELECTORAL.

22 novembre

12:00

Final termini  VOT PER CORREU.

  

30 novembre 2021

Inici i final jornada escola

i a la tarda, de 17:00 a 18:00 h

ELECCIONS DE PARES I MARES

En cas d’empat, s’efectuarà un SORTEIG en acabar l’escrutini.

  

3 desembre

13:00

PROCLAMACIÓ CANDIDATS ELECTES.

 

Calendari escolar, curs 2021-2022

10 de set. 2021, 5:08 publicada per Eva Quirós Menéndez

Podeu consultar el CALENDARI ESCOLAR al GestIB.

A més dels festius designats per les administracions corresponents, els centres educatius de la zona han elegit com a dies de lliure designació:
 • 11 octubre 2021
 • 7 desembre 2021
 • 25 febrer 2022
 • 2 març 2022

1-10 of 155