Novetats


Concert de Nadal 2021

22 de des. 2021, 0:20 publicada per Eva Quirós Menéndez

Concert de Nadal 2021


Eleccions al Consell escolar: resultat de les votacions

30 de nov. 2021, 8:56 publicada per Eva Quirós Menéndez

Finalitzada la votació, es procedeix a l’escrutini de vots amb el següent resultat:

 • vots vàlids: 71
 • vots en blanc: 0
 • vots nuls: 0

Els vots vàlids per a cadascuna de les candidatures presentades són els següents:

 • Sonia Ramon Díaz: 51
 • Marilina Ribas Cardona: 47
 • Fina Tur Castelló: 19

En conseqüència, han estat elegides com a representants de pares i mares al Consell Escolar:

 • Sonia Ramon Díaz
 • Marilina Ribas Cardona

ENHORABONA A LES CANDIDATS ELECTES i gràcies a la junta directiva de l'AMPA per la difusió del procés electoral!

Renovació parcial del Consell Escolar. Procés electoral.

27 de set. 2021, 3:18 publicada per Eva Quirós Menéndez

Durant el mes de novembre es celebraran als centres educatius de les Illes Balears les eleccions democràtiques dels representats dels CONSELLS ESCOLARS.

De conformitat amb les instruccions de la Direcció General de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació, en el nostre Centre, que va realitzar durant el curs 2018-2019 l’última renovació, LA MEITAT DELS MEMBRES HAN ACABAT EL SEU MANDAT.

Això suposa que els pares i mares d’alumnes haureu d’elegir dos representants entre tots els candidats que formaran part del Consell Escolar del Centre.

En aquesta entrada la direcció del Centre ha intentat resumir la informació bàsica sobre aquest procés electoral, amb la intenció de potenciar la participació de les famílies, tant en la PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES, com en les ELECCIONS. També podeu VOTAR PER CORREU.

 

ELS ÒRGANS DE GOVERN DELS CENTRES EDUCATIUS

Els centres públics disposen de tres òrgans col·legiats de govern:

 • -          el consell escolar, el màxim òrgan de govern i participació dels sectors educatius en el mateix;
 • -          el claustre de professors ;
 • -          i l'equip directiu, integrat pel director, el cap d'estudis i el secretari.

El Consell Escolar és un dels òrgans col·legiats de govern dels centres educatius sostinguts amb fons públic. En les seves sessions es prenen les “decisions importants” de l’escola. La participació de la comunitat educativa en el govern del centre s’efectua mitjançant el consell escolar.

 

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar dels col·legis d’infantil i primària de 9 unitats (grups d’alumnes) o més estarà compost per:

 • -          Equip directiu: director (que serà el seu president), cap d’estudis i secretari (amb veu però sense vot).
 • -          Regidor o representant de l’Ajuntament.
 • -          5 mestres.
 • -          5 pares o mares (1 de l’AMPA i 4 elegits entre tots els pares i mares d’alumnes)
 • -          1 personal administració o serveis
 •  

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

-          Resolució del director general de Planificació i Centres Educatius per a la renovació dels consells escolars de centres docents sostinguts amb fons públics.

-          Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 21 d’octubre de 2002, per la qual es regula l’elecció dels consells escolars dels col·legis d’educació infantil i primària.

 

CALENDARI D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

DIA

HORA

ACCIÓ

7 octubre

08:45

Constitució de la JUNTA ELECTORAL.

22 octubre

12:00

Exposició pública dels CENSOS PROVISIONALS, als taulons d’anuncis dels edificis escolars.

Inici de RECLAMACIONS al cens electoral.

19 octubre

12:00

Final termini de reclamacions als censos provisionals.

14:00

Publicació CENSOS ELECTORALS DEFINITIUS.

29 octubre

12:00

Final termini PRESENTACIÓ CANDIDATURES.

10 novembre

13:00

Publicació CANDIDATURES PROVISIONALS, als taulons d’anuncis dels edificis escolars..

Publicació COMPOSICIÓ MESES ELECTORALS.

12 novembre

12:00

Fi de termini de reclamació de candidatures provisionals

14:00

Publicació CANDIDATURES DEFINITIVES.

Inici CAMPANYA ELECTORAL.

22 novembre

12:00

Final termini  VOT PER CORREU.

  

30 novembre 2021

Inici i final jornada escola

i a la tarda, de 17:00 a 18:00 h

ELECCIONS DE PARES I MARES

En cas d’empat, s’efectuarà un SORTEIG en acabar l’escrutini.

  

3 desembre

13:00

PROCLAMACIÓ CANDIDATS ELECTES.

 

Calendari escolar, curs 2021-2022

10 de set. 2021, 5:08 publicada per Eva Quirós Menéndez

Podeu consultar el CALENDARI ESCOLAR al GestIB.

A més dels festius designats per les administracions corresponents, els centres educatius de la zona han elegit com a dies de lliure designació:
 • 11 octubre 2021
 • 7 desembre 2021
 • 25 febrer 2022
 • 2 març 2022

INFORMACIONS INICI DE CURS

7 de set. 2021, 3:16 publicada per Eva Quirós Menéndez

Informacions famílies 7 set 2021


CALENDARI INICI DE CURS

5 de set. 2021, 8:23 publicada per Eva Quirós Menéndez   [ actualitzat el 7 de set. 2021, 4:07 ]

Estimades famílies,

Els i les mestres ja estam preparant amb una enorme il·lusió el retorn a les classes; però alhora, sentim una gran responsabilitat per fer de l'escola en un lloc segur per a tothom.

A l’igual que el curs passat, la primera mesura de seguretat serà l’inici esglaonat de l’activitat docent, seguint aquest CALENDARI:

        dia 10 de setembre:

 • 3r i 4t de primària, en horari habitual. S'inicien els serveis d’escola matinera, transport i menjador escolars.
 • 4 anys: de 9:30 a 11:00 hores
 • 5 anys: de 12 a 13:30 hores

        dia 13 de setembre:

 • 1r, 2n, 3r i 4t de primària, en horari habitual. Hi haurà serveis d’escola matinera, transport i menjador escolars.
 • 4 i 5 anys: de 10:00 a 13:00 hores

        dia 14 de setembre:

 • Tot l'alumnat de primària, en horari habitual. Hi haurà serveis d’escola matinera, transport i menjador escolars.
 • 4 i 5 anys: de 10:00 a 13:00 hores

        dia 15 de setembre:

 • Horari habitual.
 • L’alumnat d’infantil* podrà començar a utilitzar els serveis d’escola matinera i menjador escolar.

 *Els alumnes de 3 anys tenen el seu propi període d'adaptació.

A la pàgina web Comunitat escolar – Claustre de mestres està publicat en nom dels mestres d’aquest curs amb el seu correu electrònic.

Estigueu atents al correu electrònic dels vostres fills i filles i a la  web, ja que en breu informarem de més detalls de l’inici del curs.

Desitjam per a tothom un fantàstic curs. Salut i força!

 

Llibres de text 2021-2022

3 de jul. 2021, 4:57 publicada per Eva Quirós Menéndez

Us recordam que teniu a la safata d'entrada del correu electrònic tota la informació per a l'adhesió al banc de llibres per al proper curs escolar.

Formalització matrícula: educació primària

16 de juny 2021, 3:10 publicada per Eva Quirós Menéndez   [ actualitzat el 16 de juny 2021, 4:27 ]

Dia 17 de juny de 2021 es publica l'adjudicació de vacants del procés d'escolarització. Podeu consultar-la AQUÍ

Si heu obtingut plaça en el nostre centre, cal FORMALITZAR LA MATRÍCULA; en cas de no fer aquest tràmit, es perdrà la plaça.

DATA I HORARI

L'auxiliar administratiu cridarà per telèfon el dia 18 de juny a les famílies de l’alumnat d'educació primària que es matricula per primera vegada en el nostre centre, per donar-los una cita.

NO s’atendrà a cap família sense cita prèvia.


 DOCUMENTACIÓ QUE HEU D’APORTAR

 • Imprès de matrícula degudament emplenats i signats pels dos progenitors (arxiu)
 • Imprès de la matrícula optativa (Religió / Valors), també signat pels dos progenitors (arxiu)
 • Autorització g suite, omplert i signat (arxiu)
 • Feu una foto del nen/a (només la cara) amb fons blanc i l’envieu per whatssap al mòbil: 628 363 479. Recordeu indicar nom i llinatges del nen/a.
 • Rebut de pagament del material escolar i programa de reutilització de llibres (INFORMACIÓ PENDENT DE PUBLICAR)
 • En cas de voler utilitzar el servei de transport escolar, ompli la sol·licitud (arxiu

Formalització de matrícula: educació infantil

16 de juny 2021, 1:54 publicada per Eva Quirós Menéndez   [ actualitzat el 16 de juny 2021, 4:28 ]

Dia 17 de juny de 2021 es publica l'adjudicació de vacants del procés d'escolarització. Podeu consultar-la AQUÍ

Si heu obtingut plaça en el nostre centre, cal FORMALITZAR LA MATRÍCULA; en cas de no fer aquest tràmit, es perdrà la plaça.

DATA I HORARI

L'auxiliar administratiu cridarà per telèfon el dia 18 de juny a les famílies de l’alumnat de 3 anys que es matricula per primera vegada en el nostre centre, per donar-los una cita.

NO s’atendrà a cap família sense cita prèvia.


 DOCUMENTACIÓ QUE HEU D’APORTAR

 • Imprès de matrícula degudament emplenats i signats pels dos progenitors(arxiu)
 • Imprès de la matrícula optativa (Religió / Valors), també signat pels dos progenitors (arxiu)
 • Autorització g suite, omplert i signat(arxiu)
 • Feu una foto del nen/a (només la cara) amb fons blanc i l’envieu per whatssap al mòbil: 628 363 479. Recordeu indicar nom i llinatges del nen/a.
 • Rebut de pagament del material infantil 50€(informació)

 

Escolarització 2021-2022

1 de juny 2021, 5:00 publicada per Eva Quirós Menéndez

Avui han sortit publicats els llistats provisionals amb la puntuació otorgada en el procés d'escolarització.

ESCOLARITZACIÓ                                      ESCOLARIZACIÓN

1-10 of 149