Novetats‎ > ‎

Procés renovació parcial del Consell Escolar

22 d’oct. 2018, 3:04 publicada per Eva Quirós Menéndez

Durant el mes de novembre es celebraran als centres educatius de les Illes Balears les eleccions democràtiques dels representats dels CONSELLS ESCOLARS.

De conformitat amb les instruccions de la Direcció General de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació, en el nostre Centre, que va realitzar durant el curs 2016-2017 l’última renovació, LA MEITAT DELS MEMBRES HAN ACABAT EL SEU MANDAT. Això suposa que els pares i mares d’alumnes haureu d’elegir dos representants entre tots els candidats que formaran part del Consell Escolar del Centre.

En aquest dossier la direcció del Centre ha intentat resumir la informació bàsica sobre aquest procés electoral, amb la intenció de potenciar la participació de les famílies, tant en la PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES, com en les ELECCIONS. També podeu VOTAR PER CORREU.

ELS ÒRGANS DE GOVERN DELS CENTRES EDUCATIUS

Els centres públics disposen de tres òrgans col·legiats de govern:

- el consell escolar, el màxim òrgan de govern i participació dels sectors educatius en el mateix;
- el claustre de professors ;
- i l'equip directiu, integrat pel director, el cap d'estudis i el secretari.

El Consell Escolar és un dels òrgans col·legiats de govern dels centres educatius sostinguts amb fons públic. En les seves sessions es prenen les “decisions importants” de l’escola. La participació de la comunitat educativa en el govern del centre s’efectua mitjançant el consell escolar.

  COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar dels col·legis d’infantil i primària de 9 unitats (grups d’alumnes) o més estarà compost per:

-       Equip directiu: director (que serà el seu president), cap d’estudis i secretari (amb veu però sense vot).

-       Regidor o representant de l’Ajuntament.

-       5 mestres.

-       5 pares o mares (1 de l’AMPA i 4 elegits entre tots els pares i mares d’alumnes)

-       1 personal administració o serveis

 NORMATIVA DE REFERÈNCIA

 -       Resolució del director general de Planificació i Centres Educatius per a la renovació dels consells escolars de centres docents sostinguts amb fons públics.

-       Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 21 d’octubre de 2002, per la qual es regula l’elecció dels consells escolars dels col·legis d’educació infantil i primària.

 CALENDARI D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

 

DIA

HORA

ACCIÓ

25 octubre

08:45

Constitució de la JUNTA ELECTORAL.

26 octubre

12:00

Exposició pública dels CENSOS PROVISIONALS, als taulons d’anuncis dels edificis escolars.

Inici de RECLAMACIONS al cens electoral.

31 octubre

12:00

Final termini de reclamacions als censos provisionals.

14:00

Publicació CENSOS ELECTORALS DEFINITIUS.

6 novembre

12:00

Final termini PRESENTACIÓ CANDIDATURES.

7 novembre

13:00

Publicació CANDIDATURES PROVISIONALS, als taulons d’anuncis dels edificis escolars..

Publicació COMPOSICIÓ MESES ELECTORALS.

9 novembre

12:00

Fi de termini de reclamació de candidatures provisionals

14:00

Publicació CANDIDATURES DEFINITIVES.

Inici CAMPANYA ELECTORAL.

25 novembre

12:00

Final termini  VOT PER CORREU.

  

26 novembre 2018

Inici i final jornada escola

i a la tarda, de 17:00 a 18:00 h

ELECCIONS DE PARES I MARES

En cas d’empat, s’efectuarà un SORTEIG en acabar l’escrutini.

  

28 novembre

13:00

PROCLAMACIÓ CANDIDATS ELECTES.


Comments