Novetats‎ > ‎

SOL•LICITUD D’ÚS DE PLACES VACANTS TRANSPORT ESCOLAR CURS 2017-2018

29 de set. 2017, 3:21 publicada per Eva Quirós Menéndez

La Conselleria d’Educació ofereix un servei de transport escolar gratuït per a l’alumnat d’estudis obligatoris (educació primària i secundària). En cas de disposar de places vacants, el centre educatiu les pot oferir a l’alumnat d’etapes no obligatòries, com Infantil, atenent a aquests criteris (per ordre de  prelació):

a)   L’alumnat dels nivells educatius inferiors sobre els dels nivells educatius superiors.

b)   L’alumnat que tengui germans matriculats al centre en un nivell educatiu obligatori.

c)   L’alumnat que tengui el domicili més allunyat del centre on estudia.

 

A causa de l’increment de matrícula d’alumnat d’educació primària, el número de vacants és molt limitat.

És per això que si esteu interessats en poder gaudir d’aquest servei, heu de passar per Secretaria entre els dies 2 a 4 d’octubre (horari, de 8:00 a 8:45 hores).

Només si és la primera vegada que sol·licitau l’ús del transport escolar (o hi ha canvi de domicili), heu d’adjuntar un certificat emès per l’Ajuntament de la distància entre el vostre domicili i el centre escolar i un certificat d’empadronament.

Les sol·licituds presentades després de les dates indicades només seran ateses si, una vegada resoltes les peticions presentades en el termini establert, encara resten places vacants.

 

Divendres 6 d’octubre publicarem al tauló d’anuncis la resolució.

Comments